Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Rozporządzenie MEN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2016 r. pod pozycją 339 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2016 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257468
W tym miesiącu: 26428
Wizyt dzisiaj: 188
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: