Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

W dniu 31 marca 2016 r. Minister Finansów podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 1 kwietnia 2016 r., poz. 441).

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. oraz kwartalnych za I kwartał 2016 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1225005
W tym miesiącu: 25351
Wizyt dzisiaj: 131
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: