Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Zmiana terminu przekazywania informacji JPK

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2016 r. pod pozycją 1337 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem § 1 ww. rozporządzenia, przedłuża się do dnia 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa m.in.:

  • jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom,
  • związkom metropolitalnym,
  • samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego,
  • szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),
  • państwowym i samorządowym instytucjom kultury.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257530
W tym miesiącu: 26490
Wizyt dzisiaj: 250
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: