Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdania Rb-27S

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych danych w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)”.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257518
W tym miesiącu: 26478
Wizyt dzisiaj: 238
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: