Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia przeprowadzone w 2017 roku

 

Data Adresaci Temat szkolenia
7 listopada 2017 r. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zajmujących się sporządzaniem inwentaryzacji Inwentaryzacja – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania
5-6 października 2017 r. skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego Szczegółowe zasady planowania i wykonywania budżetu na 2018 rok.
28 czerwca 2017 r. pracownicy j.s.t.   Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
25 kwietnia 2017 r. pracownicy organów podatkowych j.s.t. Skuteczne wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych.
24 marca 2017 r. pracownicy j.s.t. Ewidencja księgowa rozliczeń podatku VAT po centralizacji i sprawozdawczość w tym zakresie
21 lutego 2017 r. pracownicy j.s.t. zajmujący się zamówieniami publicznymi

Problemy praktyczne dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

8 lutego 2017 r. służby finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok w samorządowych
jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
25 stycznia 2017 r. służby finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok w samorządowych
jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
17 stycznia 2017 r. skarbnicy j.s.t.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu za 2016 rok.

9 stycznia 2017 r. służby finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2016 rok. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych stwierdzone podczas kontroli problemowych i kompleksowych RIO

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297294
W tym miesiącu: 27076
Wizyt dzisiaj: 629
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: