Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Przypomnienie o terminie przedkładania sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2016 r.


31 marca br. mija termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297304
W tym miesiącu: 27086
Wizyt dzisiaj: 639
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: