Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2017 r. pod pozycją 1785 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257514
W tym miesiącu: 26474
Wizyt dzisiaj: 234
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: